T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sorgun Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sorgun Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Genel Cerrahi

Güncelleme Tarihi: 14/11/2018

  • Op. Dr. Emre KARAKAYA

           

             Doğum : Ankara - 1986

            E-mail  : emre_karakaya@hotmail.com

            Eğitimi  :

            Uzmanlık Eğitimi     : Başkent Üniversitesi Hastanesi (ABD)

            Çalıştığı Kurumlar   :  Aksaray Devlet Hastanesi ( Pratisyen Hekim )
                                               Başkent Üniversitesi Hastanesi (ABD) ( Asistan Hekim )
                                               Sorgun Devlet Hastanesi  ( Uzman Hekim / 2018 )
            
            Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar : Türk Cerrahi Derneği
                                                                                Türk Transplantasyon Derneği


        Op. Dr. Suat Hayri GÖZÜBÜYÜK                                                                                                                                                                                

             Doğum : Yozgat - 1965                                                                                                                                                                   

            E-mail  : drsuat@hotmail.com                                                                                                                                                                    

            Eğitimi  : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1988)                                                                                                                                    

            Uzmanlık Eğitimi     : S.B. Ankara  Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1994)                                                                                                

             Çalıştığı Kurumlar   :  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ( 1988 - 1989 )                                      
                                               S.B. Ankara  Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Asistan Hekim / 1989 - 1994 )                                                        
                                               Sorgun Devlet Hastanesi  ( Uzman Hekim / 1994  )                                                                                                
            
            Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar :  Türk Tabipler Birliği                                                                                                               
                                                                                 Türk Cerrahi Derneği