T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sorgun Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sorgun Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SKS Kapsamında Oluşturulan Komite ve Üyeleri

Güncelleme Tarihi: 23/02/2021ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 
      Komitenin görev tanımı asgari olarak;

 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması,
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
 • Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 • Sağlık tarama programının hazırlanması konularını kapsamalıdır.

ADI SOYADI

ÜNVANI

İMZA

Uzm.Dr.İbrahim KAYITMAZBATIR

Başhekim Yard./Acil Uzmanı

 

Ali PAKER

Hastane Müdür Yard.

 

Ece ÖZGAN

Biyolog/İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu

 

Hesna GÖKBAŞ

Kalite Yönetim Direktörü

 

Nevin KAYA

Psikolog

 

EĞİTİM KOMİTESİ

          Komitenin görev tanımı asgari olarak;

 • Sağlık Hizmet Kalite Standartları eğitimi,
 •  Hizmet içi eğitimler,
 •  Uyum eğitimleri,
 •  Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

ÜNVANI

ADI SOYADI

İMZA

Başhekim Yrd

Dr.Çağlar AKTAŞ

 

 

Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü /Birim Sorumlusu

 

Nihal ÇETİN

 

Eğitim Hemşiresi

 

Esma ÖZEN

 

Hemşire

 

Hesna GÖKBAŞ

 

Hemşire

 

Şenay ÇALIŞKAN

 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

              

 
. Komitenin görev alanı asgari;

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • İlaç güvenliğinin sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması,
 • Hastaların güvenli transferi,
 • Hasta bilgilerinin ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde    devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Enfeksiyonların önlenmesi,
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması,

 

ÜNVANI

ADI SOYADI

İMZA

Başhekim Yrd

Dr.Çağlar AKTAŞ

 

 

Müdür Yrd

Ali PAKER

 

 

Eczacı

 

Çetin GENÇ

 

Enfeksiyon Hast.Uzmanı

 

Uzm.Dr.Vildan SARI

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Hesna GÖKBAŞ

 

Birim Sorumlusu

 

Uğur SOĞANCIOĞLU

 

Bilgi Sistem Sorumlusu

Ahmet ÜNAL

 

 

            TESİS GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ

 

               .

Komitenin görev alanı asgari;

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,
 • Atık yönetimi çalışmaları,
 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.

ÜNVANI

ADI SOYADI

İMZA

Başhekim Yrd

 

Dr. Çağlar AKTAŞ

 

Müdür Yrd

 

Hasan OĞUZHAN

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Hesna GÖKBAŞ

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği

 

Ece ÖZGAN

 

Biyomedikal teknikeri

Kadir AYDOĞAN

 

 

Klinik Mühendislik

Semih TAŞ

 

 

Tekniker

 

Cihan YÜCER