SKS Kapsamında Oluşturulan Komite ve Üyeleri
25 Nisan 2022ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

      Komitenin görev tanımı asgari olarak;

 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması,
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
 • Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 • Sağlık tarama programının hazırlanması konularını kapsamalıdır.

ADI SOYADI

ÜNVANI

Uzm.Dr.İbrahim KAYITMAZBATIR

Başhekim Yard./Acil Uzmanı

İsmail YÜKSEL

Hastane Müdür Yard.

Ece ÖZGAN

Biyolog/İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu

Hesna GÖKBAŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Rukiye AYDOĞDU

Psikolog

Özge OKUTAN KAYA

Psikolog


EĞİTİM KOMİTESİ

         Komitenin görev tanımı asgari olarak;

 • Sağlık Hizmet Kalite Standartları eğitimi,
 •  Hizmet içi eğitimler,
 •  Uyum eğitimleri,
 •  Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

ÜNVANI

ADI SOYADI

Başhekim Yrd

Uzm.Dr.İbrahim KAYITMAZBATIR

 

Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü /Birim Sorumlusu

 

Nihal ÇETİN

Eğitim Hemşiresi

 

Esma ÖZEN

Hemşire

 

Hesna GÖKBAŞ

Hemşire

 

Şenay ÇALIŞKANHASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

      . Komitenin görev alanı asgari;

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • İlaç güvenliğinin sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması,
 • Hastaların güvenli transferi,
 • Hasta bilgilerinin ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde    devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Enfeksiyonların önlenmesi,
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması,

 

ÜNVANI

ADI SOYADI

Başhekim Yrd

Uzm.Dr.İbrahim KAYITMAZBATIR

 

Müdür Yrd

İsmail YÜKSEL

 

Eczacı

 

Yavuz Burak KAYHAN

Enfeksiyon Hast.Uzmanı

 

Uzm.Dr.Vildan SARI

Kalite Yönetim Direktörü

 

Hesna GÖKBAŞ

Birim Sorumlusu

 

Uğur SOĞANCIOĞLU

Bilgi Sistem Sorumlusu

Ahmet ÜNAL

 


TESİS GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ
               .

Komitenin görev alanı asgari;

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,
 • Atık yönetimi çalışmaları,
 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.

ÜNVANI

ADI SOYADI

Başhekim Yrd

 

Dr. Emre BERK

Müdür Yrd

 

İsmail YÜKSEL

Kalite Yönetim Direktörü

 

Hesna GÖKBAŞ

İş Sağlığı Ve Güvenliği

 

Ece ÖZGAN

Biyomedikal teknikeri

Kadir AYDOĞAN

 

Elektrik teknikeri

Semih TAŞ

 

Tekniker

 

Cihan YÜCER