Kalite Yönetimi ve Komiteler
21 Mayıs 2024

liş,ş,

 TESİS GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ

Komitenin görev alanı asgari;

·         Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,

·         Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,

·         Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,

·         Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,

·         Atık yönetimi çalışmaları,

·         Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,

·         Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.

tessss
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ


. Komitenin görev alanı asgari;

·         Hastaların doğru kimliklendirilmesi,

·         Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,

·         İlaç güvenliğinin sağlanması,

·         Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,

·         Radyasyon güvenliğinin sağlanması,

·         Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,

·         Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,

·         Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,

·         Hasta mahremiyetinin sağlanması,

·         Hastaların güvenli transferi,

·         Hasta bilgilerinin ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde    devredilmesi

·         Bilgi güvenliğinin sağlanması,

·         Enfeksiyonların önlenmesi,

·         Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması,

ÜNVANI

ADI SOYADI

İMZA

Başhekim Yrd

Dr. Emre BERK

 

 

Eczacı

 

Yavuz Burak KAYHAN

 

Enfeksiyon Hast. Uzmanı

 

Uzm.Dr.Vildan SARI

 

Kalite Birim sorumlusu

 

Hesna GÖKBAŞ

 

Birim Sorumlusu

 

Boğaç Orkun ESENGİN

 

Bilgi Sistem Sorumlusu

Ahmet ÜNAL

 

 

Transfüzyon Hizmetler

 

Kaan BEYAZ

 

EĞİTİM KOMİTESİ 

Komitenin görev tanımı asgari olarak;

  •  Sağlık Hizmet Kalite Standartları eğitimi     
  • Hizmet içi eğitimler
  • Uyum eğitimleri,
  • Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

eğitimm

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komitenin görev tanımı asgari olarak;

·         Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması,

·         Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,

·         Şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,

·         Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,

·         Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,

  • Sağlık tarama programının hazırlanması konularını kapsamalıdır

ADI SOYADI

ÜNVANI

İMZA

Dr.Emre BERK

Başhekim Yard.

 

İsmail YÜKSEL

Hastane Müdür Yard.

 

Ece ÖZGAN

İş sağlığı ve güvenliği birim sorumlusu

 

Hesna GÖKBAŞ

Kalite Birim Sorumlusu

 

Rukiye AYDOĞAN

Psikolog

 

Duygu YAZIR

Psikolog

 

Melek Uyar ŞAHİN

Psikolog

 

Hacı ERSÖZ

Güvenlik Şefi