TR-Cv
29 Mayıs 2024

  • Uz. Dr. Güven YANMAZ
            Doğum Yeri/Tarihi : Muş - 1991
         
            Yabancı Dil : İngilizce


            E-mail  :yozgatdhs9@saglik.gov.tr

            Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : İnguinal Herni Cerrahisi
                                                               Kolelitiyazis
                                                               Anal Bölge Hastalıkları


            Eğitimi  : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2009-2015)


            Uzmanlık Eğitimi     : Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Genel Cerrahi Anabilim Dalı-2016-2022)

            Çalıştığı Kurumlar   : Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
                                             
            
            Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar : Türk Cerrahi Derneği