Misyon&Vizyon&Değerler


Misyonumuz


Etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak sağlıkta dünya markası olmak.


Vizyonumuz


Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir sağlıklı yaşam ortağı olmak
Değerlerimiz
Dürüstlük
Liderlik
Takım çalışması
Hasta ve çalışan memnuniyeti
Mükemmellik
Kalite Politikamız
Ulusal ve uluslar arası standartları esas alarak; bu doğrultudaki yönetsel destekle, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

*Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımının benimsenmesi,
*Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi,
*Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi,
*İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
*Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilginin sunulması,
*İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,
*Çalışanlar, stajerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hastalar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,
*Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Çevre Politikası

*Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
*Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
*Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
*Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,
*Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması,
*Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.


KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

 1. Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.
 2. Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.
 3. Hasta/yakını ve çalışanlarımız ayakınız, ihtiyaç ve sorunlarına en uygun çözümleri sunarız.
 4. Karar alma sürecinde katılımcılık,şeffaflık ve eşitliği esas alırız.
 5. Kararlarımızı açık ve dürüst bir iletişimle paylaşırız.
 6. Geribildirimveözeleştiriyedeğerverir,gelişimfırsatlarıyaratırız.
 7. Çalışanlarımızıtanır,fikirlerinedeğerverir,yenifikirüretiminidestekleriz.
 8. Hizmetsürecimizindeğeri,başarısıveetkinliğikatılımcılığımızlaölçülür.
 9. İşimizönemlidir,ihmaledilemez.
 10. Çalışanlarısuçlamaz,süreçlerivesistemisorgularız.
 11. Konularıyasalarçerçevesinde,önyargısız,koşulsuzveiyiniyetledeğerlendiririz.
 12. Kurumumuzuheryönüyletanır,konularaiçindebulunduğuçevreilebirliktebütüncülyaklaşırız.
 13. Tümgücümüzleçalışırzorubaşarmaktangururveheyecanduyarız.
 14. Farklılıklarıanlarvesaygıduyarız.
 15. Birbirimizinbilgivebecerilerinegüvenir,hepbirlikteçalışırız.
 16. Birbirimizedeğerverir, birliktebaşarmayainanırız.