Sağlık Kurulu Başvurusu
14 Ocak 2022

>Sağlık Kurulu Başvurusu

Güncelleme Tarihi: 18/10/2019

İSTİRAHAT RAPORU (6 aydan uzun süreli):
*Hastanemize rapor başvurusu yapmadan önce ilgili Anabilim Dalı’ndan randevu alınmalıdır.

*Randevu tarihinizde randevu saatinden yarım saat önce gelerek başhekimlik binasında bulunanyazı işleri birimi’ne rapor kayıt işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

KURUL GÜNÜ: Her hafta ÇARŞAMBA günü toplanmaktadır.

RAPOR İÇİN GEREKLİ BELGELER;

-Başvuru Formu (Başhekimlik tarafından verilmektedir.)

-3 adet resim,

-Bilgi işlem barkotu,

SAĞLIK KURULUMUZDA VERİLMEKTE OLAN RAPORLAR;

1-DURUM BİLDİRİR SAĞLIK KURULU RAPORU;(Maluliyet, Vasi tayini, Silah Bulundurma, Kayıt Dondurma, Refakat, Dilim Bildirir vb.)

2-İSTİRAHAT RAPORU;

3-ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU;(Eğitim, Bedensel Engel, ÖTV indirimi, Vergi İndirimi, Ücretsiz Kart, vb.)

4-DURUM BİLDİRİR RAPORU;(İlgili Anabilim Dalından üç imzalı olarak verilir.)