Klinik Hakkında
14 Ocak 2022

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Nedir?

Anesteziyoloji ve reanimasyon, tüm cerrahi operasyonların ilk aşamasını yöneten ve başlatma yetkisine sahip olan bölümdür. Ağrı hissini önlemek ve hastanın reflekslerini azaltmak için kullanılan tüm ilaçlar anestezist ve reanimasyon uzmanının sorumluluğundadır.

Anesteziyoloji, hastanın operasyonun başlangıcında kontrollü bir bilinç kaybı yaşamasına olanak tanır. Böylelikle ağrı hissi oluşmaz ve hastalar psikolojik etkilere maruz kalmaz.

Anestezik uygulamalar ilaçlarla birlikte uygulanırken, reanimasyon yöntemlerinde kalp masajı ve suni solunum gibi uygulamalar kullanılmaktadır. Hastanın hayati değerleri sağlıklı aralıkta iken anestezi yapılır, canlandırma uygulamaları için ise yaşamsal değerlerin durdurulması veya azaltılması gerekir.

Anestezi süreci ancak anesteziyoloji ve reanimasyon eğitimini tamamlamış uzmanlar tarafından yönetilebilir. Ancak operasyon sırasında anestezi teknisyenleri, cerrahlar, anestezistler ve hemşireler arasında işbirliği gerekmektedir.