Hastane Kalite Politikası
21 Mayıs 2024

SORGUN DEVLET HASTANESI KALITE POLITIKASI

Hastalarımız İçin:                                                                                                                                 

- Hizmet verdiğimiz hastanın; en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükselterek hasta sağlığını ve  güvenliğini ön planda tutmak. 

- Günümüz ve geleceğin bilimsel yönetim ilkelerinden yararlanmak. 

- Hastalarımız için en ekonomik en doğru teşhis ve tedavi yöntemleri kullanmak. 

- Hastalarımızı da çalışanlarımız gibi hastanemizin eğitimlerine katılımını sağlamak.

- Hastalarımızın beklentilerini karşılamayı en üst seviyeye çıkarmak. 

- Koşulsuz hasta memnuniyetini sağlamak için hiçbir ayrıntıdan kaçınmamak. 

- Sağlık hizmeti verirken hastalarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek. 

- Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmek.  

Çalışanlarımız İçin: 

- Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratıp özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlamak. 

- Huzurlu, içten, samimi, etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak. 

- Güçlü bir gelecek odağı yaratmak. 

- Hedeflerimizi çalışanlarımızın yüreklerine nakşetmek. 

- Onları onurlandırmak. 

- Çalışanlarımızın hastanemizi benimsemesini sağlayarak verimliliği arttırmak.  

Hastanemiz İçin:

- Öncelikle insan haklarına saygılı olmak. 

- Seçkin bir personel ve hekim grubu kurmak için çalışan gelişimini her zaman desteklemek. 

- Her zaman daha iyisi olacağına inanmak. 

- Kendimizi devamlı ölçmek ve iyileştirmek. 

- Sürekli ve sağlıklı büyüme hedefinden taviz vermemek. 

- Yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek. 

- Enfeksiyon kontrolü için surveyans sistemini geliştirmek ve ulusal izleme sistemine katkıda bulunmak. 

- Hasta bakımı ve yönetimi standartlarını oluşturmak ve bununla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak.

Uzm.Dr.ÜmitÖZTÜRK
            Başhekim