Kadın-Erkek Eşitliği ve Çalışma Hayatı Eğitimi
13 Ocak 2022Sorgun Devlet Hastanesi eğitim birimi koordinatörlüğünde 05.12.2018 tarihinde sağlık personellerine “Çalışma hayatında kadın erkek fırsat eşitliği” (KEFE) eğitimi düzenlendi. Eğitim, Sorgun Devlet Hastanesi'nde görevli Sosyal Çalışmacı Merve Uzun tarafından verildi. Ulusal ve uluslararası istatistiklerle kadın erkek fırsat eşitliği, sağlık sektörü ve çalışma hayatında kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ile eşit işe eşit ücret imkanının sağlanması konuları anlatıldı. Fırsat eşitliği ile kadınlarında kaynaklardan, fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanmasının sağlanması, İnsanlara adil ve önyargısız bir şekilde davranmayı, gerek işyerinde gerek toplum genelinde farklılıkları güçlendirmeyi, kadın istihdamı üzerindeki engellerin kaldırılması, zaman kullanımı ve iş yaşam dengesinin sağlanması amaçlandı.

F9416A55-7DFF-4EFA-AD06-D99136E8846B.jpeg


A25EFA58-233C-4009-883E-43C2C7659D84.jpeg