Kurumsal

HastanemizSorgun Devlet Hastanesi 1987 yılında 50 yataklı olarak, eski yerleşkesinde ana binada hizmete girmiştir.1993 yılında hasta yoğunluğu dikkate alınarak 13.10.1993 tarih ve 7979 sayılı Sağlık Bakanlığı onayı ile 100 yataklı olarak hizmet vermesi onaylamış olup, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri  Genel Müdürlüğünün 10.03.2004 tarih ve 3912 sayılı oluru ile de kadro yatak sayısı 200 yatağa çıkartılarak hizmete devam etmektedir.

Mevcut hizmet binasının fiziksel ve ergonomik şartlarının yetersizliği sebebiyle 2014 yılı itibariyle sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında inşasına başlanan 250 yatak kapasiteli Yeni Sorgun Devlet Hastanesi 09.06.2017 tarihi itibariyle ilk hasta kabulüne başlamıştır.

 

28 Temmuz 2023