Başhekim Yardımcıları
11 Mayıs 2023

                   
                                                                                                                                                                     
           

86a124bc-4ca1-452e-b7f7-6a3b363a990c.jpg

  • Op.. Dr. Suat Hayri GÖZÜBÜYÜK

            Doğum : Yozgat /Sorgun- 1965

            E-mail  :idrsuat@hotmail.com

            Eğitimi  : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yabancı Diller: İngilizce

            Uzmanlık Eğitimi     : Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)
                                                       Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

            Çalıştığı Kurumlar   :  Sorgun Devlet Hastanesi  ( Genel Cerrahi Servisi/Başhekim)
                                                      
            
            Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar : Türk Tabipler Birliği
                                                                                                     Türk Cerrahi Derneği

1d757022-1cf8-4b14-8140-a7e181fe5a7d.jpg

  • Dr. Emre BERK

              Doğum : Yozgat- 1994

              E-mail  :yozgatdh9@saglik.gov.tr

              Eğitimi  : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

              Yabancı Diller: İngilizce

             Uzmanlık Eğitimi     :

            Çalıştığı Kurumlar   : Sorgun Devlet Hastanesi (Acil Servis)
                                             
            
            Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar :