Klinik Hakkında
14 Ocak 2022

Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Nedir?

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilebilir bir hasar olsun (bunama gibi) ya da olmasın depresyon gibi, düşüncede, duygularda ve davranışlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozuklukların tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır.

Tanı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanan ruh sağlığı ve hastalıkları, belirlediği bozuklukları da farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi eder.

Ruh sağlığı ve hastalıklarının ilgi alanına giren bozukluklar kısaca şu şekilde özetlenebilir;

 • Bunamalar (demans),
 • Alkol ve Diğer Madde Kullanım Bozuklukları,
 • Şizofreni,
 • Duygudurum Bozuklukları,
 • Kaygı (anksiyete) Bozuklukları,
 • Somatoform Bozukluklar,
 • Cinsel İşlev Bozuklukları,
 • Yeme Bozuklukları,
 • Uyku Bozuklukları,
 • Uyum Bozuklukları,
 • Kişilik Bozuklukları,
 • İlişki Sorunları,
 • Evlilik Sorunları.